Fysiotherapie bij duizeligheidklachten

Vestibulaire dysfunctie
Soms kunnen duizeligheidklachten ontstaan na bijvoorbeeld een oorontsteking, een lange periode van bedrust of na een operatie. Ook kunt u balansproblemen of moeite met zien hebben. U kunt zich hierdoor angstig of depressief voelen. Misschien durft u uit angst voor toename van de klachten sommige bewegingen niet meer te maken, waardoor u steeds minder activiteiten onderneemt. Bovenstaande klachten worden veroorzaakt doordat het evenwichtsorgaan binnenin het oor niet meer naar behoren werkt. Dit wordt ook wel vestibulaire dysfunctie genoemd.

Vestibulaire revalidatie
Dit is een vorm van oefentherapie die het evenwichtsorgaan helpt te herstellen of te compenseren. Dit gebeurt door middel van adaptatie (het vermogen van het evenwichtssysteem om anders te reageren op een beweging die nu duizeligheid veroorzaakt) substitutie (het leren toepassen van andere strategieën om de verloren functie te vervangen) en habituatie (afname van de klachten door gewenning aan de prikkel die de klachten veroorzaakt).

Doelstellingen van de behandeling zijn:
  • vermindering van duizeligheid en visusproblemen
  • verbetering van balans-/evenwichtsstoornissen
  • verminderen van angst
  • verbeteren van activiteiten uit het dagelijks leven

De behandeling is patiëntspecifiek en kan bestaan uit de volgende onderdelen:

Cawthorne en Cooksey oefeningen
Deze oefeningen bestaan uit oog-, hoofd en rompbewegingen met als doel het provoceren van de duizeligheidklachten. Herhaalde blootstelling aan een stimulus zal uiteindelijk afname van klachten geven (habituatie).

Blikstabilisatie-oefeningen
Deze oefeningen hebben tot doel de adaptatie van de vestibulo-oculaire reflex. Dit wil zeggen het vermogen van het evenwichtssysteem om anders te reageren op de prikkel die duizeligheid veroorzaakt. De oefeningen bestaan uit hoofdbewegingen waarbij de ogen gericht zijn op een vast voorwerp of op een bewegend voorwerp.

Balanstraining
We trainen de balans door middel van loopoefeningen in combinatie met verschillende vormen van balans- en evenwichtsoefeningen.

Repositioneringstechnieken
Deze vorm van behandeling bestaat uit bewegingen van het hoofd om de oorkristallen weer op de juiste plaats in het oor te krijgen waardoor de duizeligheid vermindert of geheel verdwijnt. De Epleymanoeuvre bij BPPD (Benigne Paroxymale Positie Duizeligheid).

Marijke Clabbers-Beldman heeft in 2016 de training Fysiotherapie en Duizeligheid gevolgd bij het Apeldoorns Duizeligheids Centrum. Hierdoor is zij in staat mensen met duizeligheidklachten en BPPD op effectieve wijze te behandelen middels vestibulaire revalidatietraining.

Ons complete behandelaanbod

Lees meer

Vragen of afspraak maken?

Contact