Rechten en Plichten

Hieronder leest u meer over de rechten en plichten van de fysiotherapeut en de patiënt. Daarnaast informeren wij u over wat u kunt doen als u een klacht heeft.

Rechten en Plichten (WGBO)

Wanneer u door een zorgverlener (bijvoorbeeld een fysiotherapeut) wordt behandeld, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten die daarbij van toepassing zijn. Zowel de zorgverlener als de patiënt moeten zich hieraan houden.

Rechten en plichten zorgverlener
De zorgverlener heeft de plicht om u te helpen en moet u daarbij over diverse zaken informeren. Het gaat onder andere om:
  • informatie over uw huidige gezondheidstoestand, inclusief vooruitzichten;
  • de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
  • de te verwachten gevolgen en risico's van het onderzoek en behandeling voor uw gezondheid;
  • andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Rechten en plichten patiënt
Als patiënt heeft u diverse rechten, waaronder:
  • informatie over uw medische situatie;
  • om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling;
  • inzage in uw medisch dossier;
  • vrije artsenkeuze.
Als patient heeft u ook plichten. Zo moet u de zorgverlener duidelijk en volledig informeren. Ook moet u zoveel mogelijk meewerken aan het onderzoek en de behandeling.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de overheid Klik hier .

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft over een behandeling of de wijze waarop u bent behandeld dan is het goed deze aan ons kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit binnen de praktijk. U kunt op verschillende manieren uw klacht kenbaar maken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze klachtenregeling Klik hier .