Privacy

Deze website is eigendom van Fysiotherapie Elisabeth Wolffstraat gevestigd te Amsterdam.
Fysiotherapie Elisabeth Wolffstraat 64-68
1053 TW Amsterdam

Inleiding

Fysiotherapie Elisabeth Wolffstraat respecteert de privacy van alle gebruikers/bezoekers van deze website en zorgt er voor dat persoonlijke gegevens, die u ons verstrekt, vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Fysiotherapie Elisabeth Wolffstraat houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gegevens van de bezoekers

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. De gegevens die bij een bezoek worden opgeslagen betreffen:

  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert via het contactformulier;
  • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan;
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft;
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of  site-registratie).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of een mogelijke wijziging, van de door u verstrekte informatie, te voorkomen.

Het gebruik van de opgeslagen gegevens

De bovenstaande informatie wordt gebruikt voor:

  • intern gebruik en wordt daarna verwijderd; 
  • de verbetering van onze website.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies

De website van fysiotherapie Elisabeth Wolffstraat maakt gebruik van enkele ‘cookies’, die op uw computer worden geplaatst. Deze cookies hebben tot doel het gebruiksgemak van de website te bevorderen, het gaat om:

  • het onthouden dat u bent ingelogd;
  • het bijhouden/tellen hoe vaak een artikel wordt gelezen.

Alle informatie die samenhangt met de cookies wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, maar zijn alleen voor intern gebruik.

Cookies zijn onschadelijk en dienen voor deze website alleen het doel om het gebruiksgemak te bevorderen. Conform de nieuwe cookiewetgeving zijn de cookies op deze website te clasifficeren als first party cookies. Dit betekent dat alle cookies alleen afkomstig zijn van de website van fysiotherapie Elisabeth Wolfstraat en niet van derden.

U kunt te allen tijde zelf cookies van uw computer verwijderen. De cookies van deze website worden automatisch verwijderd na het sluiten van uw webbrowser.

Mocht u geen cookies willen toestaan dan kunt u dit weigeren door in uw webbrowser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen (raadpleeg de handleiding van uw webbrowser). Bij het uitschakelen van cookies kan het voorkomen dat bepaalde diensten niet of beperkt voor u beschikbaar zijn.

Wijzigingen

Fysiotherapie Elisabeth Wolffstraat behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig dit privacybeleid te controleren.

Contact t.a.v. privacybeleid 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

  • het contactformulier (klik)
  •  

Als u van mening bent dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons op via bovenstaand e-mailadres.

Laatst gewijzigd op: 15-02-2015